Danh mục: Học viên/Cộng đồng PEC

Small talk “Văn hóa hội nhập quốc tế” dành cho thành viên PEC

Việt Nam đang trên đà hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội… Để gia nhập quỹ đạo phát triển chung của thế giới, chúng ta cần phải phát triển văn hóa Doanh nghiệp. Văn hóa kinh doanh thời kỳ mở …