Danh mục: Bản tin PTI

Lễ Tôn vinh Sự học lần thứ 11 – Trường Doanh nhân PTI

“Sự học” chính là sự kết tinh của những giá trị tinh hoa nhất cùng những công cụ mạnh mẽ nhất giúp con người phát triển. Cũng vì lẽ đó, Trường Doanh nhân PTI tổ chức Lễ Tôn vinh Sự học lần thứ 11 nhằm chúc mừng những học viên đã hoàn thành khóa học …