Danh mục: Tin tức

Lễ ra mắt lớp CEO toàn diện 21

CEO là chìa khóa, nền tảng làm nên thành công của mỗi doanh nghiệp. Đứng trước những thách thức của nền kinh tế, đòi hỏi mỗi CEO cần phải không ngừng nâng cao năng lực của bản thân về các lĩnh vực quản lý nhất là năng lực lãnh đạo. Lễ ra mắt của lớp …