Xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo – T.1

Tựa sách : Xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo – T.1
Tác giả :  Nguyễn  Hoàng  Phương
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực :
Năm xuất bản : 2011
Số trang : 198 trang
Giá sách : 98,000 VNĐ
Sách có bán tại : Chương trình Đào tạo tại Hà Nội

 

Đứng trước yêu cầu của thực tế và mong muốn trợ giúp các doanh nghiệp biến ý tưởng thành hành động, Trường Đào tạo Doanh nhân PTI đã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ sách “Xây dựng Kế hoạch Marketing hoàn hảo (dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam)” với hi vọng trở thành cuốn cẩm nang hữu ích, giúp các doanh nghiệp tìm được giải pháp marketing cơ bản mỗi ngày.

Tập 1: Nền tảng Marketing (gồm 03 chương): Tập trung đưa ra những phương pháp cơ bản hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành đánh giá hoạt động kinh doanh và các bước chuẩn bị cho việc triển khai đánh giá. Đây là phần đặc biệt quan trọng dành cho mỗi doanh nghiệp trước khi bắt tay vào thực hiện lập kế hoạch. Xuất phát từ những thông tin đánh giá ấy để xác định chính xác những thách thức và cơ hội doanh nghiệp đang đón nhận.