Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Tựa sách : Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý
Tác giả : Đỗ Hoàng Toàn
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Lĩnh vực :
Năm xuất bản : 2012
Số trang : 420 trang
Giá sách : 118,000 VNĐ
Sách có bán tại : Chương trình Đào tạo tại Hà Nội

Giáo trình “Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý” nhằm cung cấp cho người học và những ai có quan tâm các kiến thức cơ bản và có hệ thống về khoa học nhận dạng để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Giáo trình đã được sử dụng cho chuyên ngành Quản lý kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm học 1994-1995 và được triển khai thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 1999-2000. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu còn rất tản mạn và mới mẻ (dưới các tên gọi khác nhau: lý thuyết mô phỏng, mô hình phát triển, nhân tướng học, tử vi, thái ất, phong thủy, chiêm tinh học, dự doán học,…), nhà quản lý phải có khả năng nhận dạng được chính mình và những gì có liên quan đến mình phải quan tâm trong tương lai. Nhận dạng là một vấn đề không đơn giản, nhất là khi con người phải nhận dạng chính bàn thân mình. Nhận dạng do đó là một môn khoa học có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý và không phải nhà quản lý nào cũng có khả năng nhận dạng đúng.